Uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs op het einde van het basisonderwijs

28 mei 2019

Op het einde van de basisschool wordt aan de meeste leerlingen een getuigschrift basisonderwijs uitgereikt. De regelgeving voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen, blijft ongewijzigd. Het getuigschrift bereikte doelen komt er dus niet. De toelatingsvoorwaarden voor het secundair onderwijs zijn wel gewijzigd. Een leerling met een getuigschrift basisonderwijs moet naar het 1e leerjaar A, een leerling zonder een getuigschrift basisonderwijs moet naar het 1e leerjaar B. Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs krijgen, ontvangen:

  • een schriftelijke motivering waarom de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan;
  • een verklaring met vermelding van het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs.

Je kunt gebruik maken van volgende modellen:

In je schoolreglement werd per 1 september 2018 het ‘getuigschrift bereikte doelen’ opgenomen. Via deze modelbrief kun je de ouders informeren over de gewijzigde regelgeving. We pasten de modellen van schoolreglement op onze website er ook op aan. Je kunt die wijziging overnemen in het elektronische schoolreglement van dit schooljaar en op de website van de school plaatsen.

De regelgeving is van toepassing op zowel gewoon als buitengewoon basisonderwijs. Alle informatie over het getuigschrift kun je nalezen in de mededeling over Het getuigschrift basisonderwijs en de beroepsprocedure tegen het niet-uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. Je vindt de mededeling terug bij het thema “Evaluatie en studiebekrachtiging” (basisonderwijs).