Uitkijken naar de omkadering voor volgend schooljaar

29 januari 2019

Op vrijdag 1 februari 2019 worden de leerlingenaantallen vastgesteld om de middelen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar te berekenen. Velen maken graag een prognose voor de omkadering van 2019-2020. Meer informatie vind je onder het thema Omkadering. Basisscholen van het gewoon en het buitengewoon onderwijs vinden daar een rekenblad om het lestijdenpakket voor het komende schooljaar te berekenen.

Het rekenblad werd aangepast aan de nieuwe berekeningswijze voor administratieve omkadering. In het tweede tabblad ‘opdrachten’ actualiseerden we de keuzelijst voor verlofstelsels.

De bijkomende omkadering voor aanvangsbegeleiding die we volgend schooljaar mogen verwachten, is nog niet opgenomen in het rekenblad.