Systematisch opvolgen van leerlingen in het basisonderwijs

05 januari 2021

Leraren verzamelen dagdagelijks heel wat informatie over de leervorderingen van hun leerlingen. En in deze coronatijden is de focus op die leervorderingen nog sterker aanwezig. Belangrijk daarbij zijn goede teamafspraken rond het delen van die informatie. Dat kan best in een eenvoudig (digitaal) leerlingendossier. Een (digitaal) leerlingendossier brengt de totale ontwikkeling van de leerling in kaart/beeld. De tien ontwikkelvelden van Zin in leren! Zin in leven! zijn een eenvoudige houvast om dat geheel in kaart te brengen. Onderliggend kunnen specifieke evaluatie-instrumenten (bijvoorbeeld een LVS-toets, observaties, IDP, zelfontwikkelde instrumenten … ) een stukje van die totale ontwikkeling in kaart brengen. Vergeet niet om nadien terug uit te zoomen en de specifieke resultaten in het totaalbeeld van elk kind te plaatsen.

Wil je reflecteren met het eigen team rond het systematisch opvolgen van leerlingen? Dan biedt de themapagina evaluatie een rijke bron van inspiratie. Ondersteuning hierbij nodig? Niet aarzelen om een pedagogisch begeleider aan te spreken.