Suggesties voor ICT-modules van het studiegebied Administratie en het opleidingsprofiel ICT & Administratie

07 januari 2019

Sinds de invoering van het opleidingsprofiel ICT & Administratie kregen de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) regelmatig de vraag naar de mogelijkheid om concordantietabellen op te stellen voor de ICT-modules van de administratieve opleidingen, als cursisten de ICT-modules van het opleidingsprofiel ICT & Administratie volgen.

De pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo hebben via e-mail alle centra met de onderwijsbevoegdheid voor de administratieve opleidingen en/of ICT-opleidingen gevraagd om daaraan te willen meewerken. Op maandag 17 december 2018 werd een overleg gepland met alle geïnteresseerden.

We hebben per ICT-module (PC-vaardigheden, Tekstverwerking 1, Tekstverwerking 2, Rekenblad en Kantoorsoftware-integratie) vanuit de administratieve opleidingen iedere basiscompetentie inhoudelijk getoetst aan de ICT-modules van ICT & Administratie. Dat was een moeilijke oefening, aangezien het niet over een één-op-één verhaal gaat. Ook het standaard aantal lestijden van de ICT-modules uit de administratieve opleidingen is niet altijd gelijk aan het standaard aantal lestijden uit de opleiding ICT & Administratie.

Daarom zijn we met de werkgroep tot de conclusie gekomen dat het opstellen van definitieve concordantielijsten niet mogelijk is. Wel willen we vanuit de werkgroep enkele suggesties formuleren die centra kunnen vertalen binnen hun eigen vrijstellingenbeleid dat tot de decretale autonomie van elk centrum behoort, en dat volgens de leerinhouden die ze willen koppelen bij de invulling van de basiscompetenties.

 

Wanneer een cursist de module …

... kan hij een vrijstelling bekomen voor de module …

Suggestie 1

‘Aan de slag met ICT’ volgt van 60 lestijden

‘PC-vaardigheden’ van 20 lestijden

Suggestie 2

‘Teksten verwerken’ volgt van 60 lestijden

‘Tekstverwerking 1’ van 60 lestijden

Suggestie 3

‘Cijfergegevens verwerken’ volgt van 60 lestijden

‘Rekenblad 1’ van 60 lestijden

Suggestie 4

‘Content integreren’ volgt van 60 lestijden

‘Kantoorsoftware-integratie’ van 60 lestijden

Mocht je daarover nog vragen hebben, kun je steeds contact opnemen met Barbara Defreyne (barbara.defreyne [at] katholiekonderwijs.vlaanderen).