Subsidies voor onthardingsprojecten – tweede oproep

03 april 2019

AGION besliste om omgevingswerken uit te sluiten van het toepassingsgebied van de verkorte procedure. Daarom vragen we je aandacht voor de tweede projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’. Met deze projectoproep wil het Departement Omgeving initiatieven en inspanningen rond ontharding verder stimuleren en ondersteunen. 

School en omgeving

In deze oproep wordt een thematische deelgroep “school en omgeving” voorzien die zich specifiek richt op ontharden voor een kwalitatievere school en omgeving. De subsidie kan tot 75% van de kosten dekken en bedraagt maximaal 250 000 euro en minimaal 50 000 euro voor de thematische deelgroep “school en omgeving”.

Dat betekent dat een onthardingsproject voor een school vanaf een totale kost van minimaal 66 667 euro in aanmerking komt rekening houdend met de andere voorwaarden vermeld in het reglement.  Welke kosten in aanmerking komen voor subsidiëring of  bijkomende informatie vind je op de website van het Departement Omgeving.

Aanvraag indienen voor 15 mei 2019

Je kunt je aanvraag nog indienen tot en met 15 mei voor 12 uur. We beseffen uiteraard dat onze schoolbesturen vooral op zoek zijn naar middelen om verhardingen aan te leggen of in goede staat te houden, maar voor het beheer van een schooldomein of in het kader van een gepland project rond het vergroenen van de speelplaats kan dit een interessante piste zijn.