Statuten volgens de nieuwe WVV

03 april 2019

Op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. Eén van de gevolgen is dat verenigingen die na de datum van inwerkingtreding (1 mei 2019) worden opgericht, hun oprichtingsstatuten moeten opstellen overeenkomstig de bepalingen van het nieuwe WVV. Ook bestaande verenigingen zijn verplicht om hun statuten aan te passen. Je krijgt daarvoor de tijd tot 1 januari 2024.

Wij werkten zowel voorbeeldstatuten uit voor de aanpassing van de statuten van bestaande vzw’s als voorbeeldstatuten voor nieuwe vzw’s. Ook vind je in de leidraad meer duiding bij de verschillende onderdelen van de statuten.