Stakingsaanzegging 20 september 2019

17 september 2019

De Klimaatcoalitie organiseert op 20 september 2019 een klimaatbetoging in Brussel. ABVV bracht ons op de hoogte van de actie met de melding dat onderliggende beroepscentrales de actiedag kunnen dekken met een stakingsaanzegging voor personeelsleden die wensen deel te nemen aan de betoging. Intussen ontving Katholiek Onderwijs Vlaanderen van beroepscentrale BBTK een stakingsaanzegging. BBTK vertegenwoordigt enkel contractuele personeelsleden (bedienden en arbeiders) in onderwijs en niet de gesubsidieerde personeelsleden.