Septembertelling 2020: buitengewoon onderwijs blijft groeien

17 september 2020

Het aantal leerlingen dat aan een katholieke school les volgt, blijft gestaag toenemen volgens de demografische trends. Dat blijkt uit voorlopige inschrijvingscijfers van het schooljaar 2020-2021. Dit schooljaar starten 747.852 leerlingen in een katholieke kleuter-, lagere of secundaire school, 709 meer dan vorig schooljaar. Opmerkelijker is dat de groei van het buitengewoon onderwijs zich doorzet: voor het derde jaar op rij neemt het aantal leerlingen toe.

“De stabiele stijging van het aantal leerlingen in het katholiek onderwijs is een schouderklopje voor iedereen die dat katholiek onderwijs mee vormgeeft”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Buitengewoon onderwijs groeit

Alle niveaus in het buitengewoon onderwijs ontvangen dit schooljaar meer leerlingen dan voordien (zie grafieken). De stijgingen zijn het sterkst bij type 2 (matige of ernstige mentale handicap), type 9 (autismespectrumstoornis) en type basisaanbod (licht mentale handicap of ernstige leerstoornissen). In schooljaar 2017-18 waren er 26.429 leerlingen in het katholiek buitengewoon onderwijs. Dit schooljaar beginnen er 28.555 leerlingen.

“Kinderen met onderwijs- en zorgnoden hebben recht op de juiste begeleiding, zowel in het gewoon als buitengewoon onderwijs”, zegt Lieven Boeve. “Deze trends geven aan dat we nog steeds niet voldoende in slagen om hen dit te bieden. Het begeleidingsdecreet ter vervanging van het m-decreet moet nog een concrete invulling krijgen. De regering zal voldoende middelen moeten voorzien om scholen en leraren hiervoor te ondersteunen.”

Kleine stijging B-stroom, duaal leren gaat moeizaam

Inschrijvingen in het eerste jaar B-stroom kennen een lichte stijging. Na een dip vorig schooljaar, waarbij 9,15% van de eerstejaars voor de B-stroom koos, doet dit schooljaar 9,65% dat. Dat komt vermoedelijk omdat een afwezigheid van een getuigschrift van het basisonderwijs door de coronamaatregelen dit jaar geen vereiste is om je B-stroom te mogen inschrijven.

625 leerlingen schreven zich in voor een opleiding duaal leren. Dat is ongeveer een status quo ten opzichte van vorig schooljaar. De populairste richtingen zijn fastfoodmedewerker in het buitengewoon onderwijs, lassen in het deeltijds beroepsonderwijs, chemische procestechnieken in het technisch en verzorgende in het beroepsonderwijs.

Ongetwijfeld speelt de coronacrisis een rol, die de voorbereiding op dit schooljaar ernstig verstoorde. Daarnaast is er ook de impact op de beschikbare werkplekken omwille van de economische en virologische onzekerheid. Bovendien is duaal leren nog weinig bekend bij veel leerlingen en ouders.

Capaciteitstekort laat zich voelen

Een prangend probleem is het tekort aan plaatsen voor leerlingen, vooral in de steden krijgen scholen het moeilijk een plaats te vinden voor geïnteresseerde jongeren.

“Deze cijfers, en het besef dat de aangroei van leerlingen zich de komende jaren doorzet, tonen de nood aan investeringen in goede schoolgebouwen voor onze leerlingen”, zegt Lieven Boeve. "Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt hierin haar verantwoordelijkheid. We rekenen daarbij wel op de overheid om voldoende middelen te voorzien voor de subsidiëring van scholenbouwinvesteringen, zowel voor het bestaande patrimonium als voor de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding."

Overzichtstabel

 

september 2019

september 2020

verschil

%-verschil

Gewoon kleuter

136 865

134 233

-2 632

-1.92

Gewoon lager

264 252

262 193

-2 059

-0.78

Gewoon secundair voltijds

314 795 (incl. 438 duaal)

318 848 (incl. 477 duaal)

+4 053

+1.29

DBSO (Stelsel Leren en Werken)

3 863 (incl. 113 duaal)

4 023 (incl. 111 duaal)

+160

+4.14

Buitengewoon kleuter

1 151

1 221

+70

+6.08

Buitengewoon lager

13 829

14 352

+523

+3.78

Buitengewoon secundair

12 388 (incl. 60 duaal)

12 982 (incl. 53 duaal)

+594

+4.79

Totaal aantal leerlingen

747 143

747 852

+709

+0.09

 

Raadpleeg het overzichtsdocument hier.