Secundaire scholen gezocht voor deelname aan grootschalige coronastudie Universiteit Gent: ‘corona op de schoolbanken’

21 oktober 2020

Sinds maart worden we geconfronteerd met het coronavirus. De overheid nam drastische maatregelen zoals een lockdown en zelfs de sluiting van scholen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vanaf maart onderzoekt de onderzoeksgroep ‘Ontwikkelingspsychologie’ van de universiteit Gent het psychologisch welbevinden en de motivatie van de bevolking om deze maatregelen na te leven. Op basis van de resultaten krijgt professor Maarten Vansteenkiste adviezen die rechtstreeks naar de CELEVAL gaan en, hierdoor, het federale beleidsniveau bereiken. Er is echter nog te weinig bekend van leerlingen en leerkrachten in het secundair onderwijs. Via een nieuw onderzoek wil men hun situatie bestuderen en via korte, wekelijkse metingen fluctuaties in deze onzekere tijden in kaart brengen.

Daarom zijn de onderzoekers op zoek naar secundaire scholen die wensen mee te werken aan het onderzoek. Hierbij wordt de vrijwillige medewerking gevraagd van zoveel mogelijk klassen die (1) in de herfstvakantie een eerste vragenlijst willen invullen en (2) vanaf de herfstvakantie tot december wekelijks een korte vragenlijst van 5 minuten willen invullen. Dit kan via de computer, tablet of smartphone. Opgelet, de resultaten van dit onderzoek worden op anonieme wijze gerapporteerd zonder enige verwijzing naar de school, leerkracht of leerling.

Indien je meer informatie wenst te verkrijgen over het onderzoek kan je terecht op de website www.ugent.be/corona-op-school, of je kan ook rechtstreeks nemen met joachim.waterschoot [at] ugent.be