Schoolbezoek Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Pinte

03 mei 2019

Deze voormiddag brengt directeur-generaal Lieven Boeve een bezoek aan de Gesubsidieerde Vrije Basisschool van De Pinte. Na een voorstelling en rondleiding gaat hij in gesprek met het kernteam over het realiseren van een brede ondersteuning voor leerling en leraar, het implementeren van vernieuwingen en visies, het brengen we expertise in de school, … Het bezoek eindigt met een gedachtewisseling met directie en afgevaardigde van het schoolbestuur over de visie op schaalvergroting en de vorming en ondersteuning van de schoolgemeenschap.

Plaats van het bezoek: Baron de Gieylaan 25 te 9840 De Pinte.