Samenwerkingsovereenkomst Katholiek Onderwijs Vlaanderen en VDAB 2016-2020

22 juni 2016

Vandaag ondertekenden Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB, een samenwerkingsovereenkomst. Ze willen vanaf 1 september 2016 structureel samenwerken om (gewoon en buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en arbeidsmarkt, met inbegrip van de sociale economie, beter op elkaar af te stemmen. Hierbij focust de overeenkomst op onderwijs- en beroepskwalificatie, competentieontwikkeling en leer- en werkloopbanen.

Lees meer