Samenwerking met Smartschool

14 maart 2019

Vorige week engageerden Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Smartschool zich tot een nauwere samenwerking. In onderling overleg stemmen we af op welke manier en in welke mate we, elk vanuit onze eigen opdracht, scholen samen het best kunnen ondersteunen. De hoofddoelstelling is het realiseren van een wederzijdse efficiënte en effectieve samenwerking. We streven naar een zo groot mogelijke integratie en gebruiksvriendelijkheid van onze digitale tools voor de scholen en leraren.

Over de concrete integratie van de nieuwe leerplantool voor de leerplannen eerste graad van het secundair onderwijs met de toepassingen van Smartschool berichten we later.