Gaat de inspectie nu begeleiden?

19 november 2020

Vorige week kondigde de onderwijsinspectie aan dat zij vanwege code oranje de korte doorlichtingen zonder advies on hold zet en deze op vraag van de minister vervangt door ondersteunende bezoeken. Vanuit een aantal aspecten van het Referentiekader voor onderwijskwaliteit zullen zij met de scholen in dialoog gaan over de mogelijkheden om hun kwaliteitsontwikkeling te versterken. Tijdens die bezoeken zullen de inspecteurs een coachende rol opnemen, zo wordt gesteld. Voor pedagogisch-didactische vragen wordt er doorverwezen naar de pedagogische begeleidingsdienst.

Sinds de lancering van het Referentiekader voor onderwijskwaliteit zetten we vanuit de pedagogische begeleiding diverse professionaliseringsinitiatieven en trajecten op om jou en jouw scholen te ondersteunen in hun kwaliteitsontwikkeling.  Ook tijdens deze pandemieperiode en ongeacht de initiatieven die de inspectie in deze wenst te nemen, blijven wij onze rol in deze opnemen en kun je voor ondersteuning en advies rond kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling een beroep op ons blijven doen (zie onder andere onze professionaliseringspagina rond dit thema). Je kunt voor een specifieke vraag ook steeds contact opnemen met je regionale pedagogische begeleiding.

We begrijpen de bezorgde reacties van directies die ons de afgelopen dagen contacteerden en ons erop wezen dat de manier waarop de onderwijsinspectie zich in deze periode opstelt het verschil tussen de werking van de begeleidingsdienst en de inspectie toch wel erg minimaal maakt. We beseffen dat dit voor verwarring kan zorgen, maar willen je wijzen op de wezenlijk andere positie die onderwijsinspectie inneemt in de kwaliteitsdriehoek school – inspectie – pedagogische begeleidingsdienst.

Met Inspectie 2.0 onderkende de onderwijsinspectie dat elke onderwijspartner zijn eigen rol te spelen heeft om de onderwijskwaliteit dag na dag en voor iedere leerling of cursist te realiseren. Voor de onderwijsinspectie betekent dit doorlichten, controleren, onderzoeken, adviseren. De pedagogische begeleidingsdienst staat in voor de professionele ondersteuning van de scholen in hun zorg voor kwaliteitsonderwijs.

Als pedagogische begeleidingsdienst willen we die opdracht, zoals die ons werd toevertrouwd door het kwaliteitsdecreet, volwaardig blijven opnemen, ook tijdens de pandemieperiode en dat zowel voor pedagogisch-didactische vragen als voor kwaliteitsontwikkeling. Je kunt op ons blijven rekenen!

Dank voor het vertrouwen!