Resultaten bevraging DBFM-projecten

22 december 2020

In 2009 ging de eerste publiek-private samenwerking in de scholenbouw van start, beter bekend onder het letterwoord DBFM (Design – Build – Finance – Maintain). Bijna alle gebouwen van Scholen van Morgen zijn ondertussen in gebruik. Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseerde een bevraging bij de DBFM-projecten en ging aan de hand van de resultaten ook al in gesprek met de overheid en de private partner.

Lees de resultaten van de bevraging DBFM-projecten.