Resonansgroep LLinkid

08 januari 2020

Zoals we bij de start van LLinkid al aangaven, starten we een resonansgroep om mee na te denken over de verdere ontwikkeling van onze leerplantool.

We doen graag een beroep op een tiental directieleden/ict-coördinatoren/LLinkid-beheerders van onze scholen om een keer per trimester in Brussel samen te komen en mee na te denken over toekomstige ontwikkelingen in LLinkid. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die echte LLinkid-gebruikers geworden zijn en die dus zeer vertrouwd zijn met het gebruik van vorderingsplannen, doelenkaders ...

Geïnteresseerden kunnen zich tot 31 januari 2020 kandidaat stellen via het inschrijvingsformulier ‘Resonansgroep LLinkid’.