Regularisatie van het DAC-statuut in de internaten

11 mei 2016

De toekenning van arbeiders in het Derde Arbeidscircuit (DAC) aan de vrije internaten was historisch gezien een eerste vorm van subsidie vanwege de overheid. Het aantal internen bepaalde het aantal ambten in het DAC-statuut. Wie erin wordt aangesteld, wordt meestal ingezet in de poetshulp en sporadisch ook als keukenhulp.  

Op  vraag van Vlaams Parlementslid Jos De Meyer over de voorziene termijn van regularisatie, bevestigde minister Hilde Crevits op 17 maart 2016 dat er in Onderwijsdecreet XXV hiervoor een rechtsgrond gecreëerd is. Op 22 april 2016 volgde een principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering van het ontwerp van besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de tewerkstelling  in een gewezen DAC-statuut van personeelsleden in de gesubsidieerde vrije internaten. Op 3 mei 2016 werd met de betrokken vakorganisaties onderhandeld over dit ontwerp dat inmiddels ook is overgemaakt aan de minister van Begroting voor begrotingsakkoord. Dat impliceert dat de regularisatie wordt voorzien op 1 september 2016. Door deze regularisatie verdwijnt het DAC-statuut dat eigenlijk een zgn. ‘nepstatuut’ is en worden DAC’ers volwaardige werknemers binnen het internaatsbestuur. Elk internaat zal binnenkort afzonderlijk worden aangeschreven omtrent de te nemen stappen.