Regionale vormingen over onderwijsplanning/programmatie modernisering secundair onderwijs 2e en 3e graad

07 mei 2019

De uitrol van de modernisering so, met ingang van het schooljaar 2019-2020, zorgt ook voor nieuwe programmatieregelgeving.

We bieden vanaf 27 mei vorming aan om de nieuwe programmatieregelgeving en de planningsprocedures toe te lichten. Dat moet schoolbesturen en directies ondersteunen om onderling, meestal binnen de context van de nieuwe scholengemeenschappen die starten vanaf 2020-2021, afspraken te maken over de organisatie van het studieaanbod in de tweede en derde graad. De afspraken moeten in principe afgerond worden tegen 15 september 2020.

Vind hier meer informatie en schrijf snel in!