Reaffectatie en wedertewerkstelling in het secundair onderwijs

13 juni 2018

We pasten onlangs alle mededelingen over reaffectatie in het gewoon secundair onderwijs aan de gewijzigde regelgeving aan: zowel de omstandige mededeling als de versie 'in vogelvlucht' en het overzicht van de ambten waarin een reaffectatie of wedertewerkstelling verplicht is. Je vindt ze op onze website onder het thema Reaffectatie.

Belangrijkste wijzigingen vanaf 2018-2019 zijn:

  • de geldigheidstermijn van 3 jaar voor de LOC-criteria om te bepalen in welk(e) ambt(en) een terbeschikkingstelling wordt uitgesproken in geval van tekort aan punten in de school
  • de verplichting van het schoolbestuur om zijn TBS/OB’ers van het buitengewoon onderwijs niet enkel te reaffecteren, maar ook wedertewerk te stellen binnen de eigen personeelscategorie, en dat zowel in een gewone als in een buitengewone school (die tot dezelfde scholengemeenschap behoort)
  • de mogelijkheid om uit een niet-organieke betrekking een verlof voor TAO te vragen om een betrekking op te nemen waarin R/W niet verplicht is.