Reactie op Memorandum NVKVV vzw over de toekomst van verpleegkunde en de zorgkundige

19 december 2018

Op 5 december 2018 richtte de raad van bestuur van het Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV) zich tot alle politieke partijen met hun memorandum Mei 2019 'Wat verwachten verpleegkundigen van het beleid na de federale en regionale parlementsverkiezingen?'. Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt afstand van de voorstellen in het memorandum om verpleegkunde op niveau HBO5 af te schaffen en de zorgkundige naar niveau 5 te tillen. Wij vinden dat naast masters en bachelors verpleegkunde, er ook ruimte is voor gegradueerden.

In een context waarin zorg steeds complexer wordt en de nood aan voldoende gekwalificeerde zorgverleners groeit, is het noodzakelijk om alle niveaus in de beroepenladder te behouden met respect voor ieders eigenheid. Zo kunnen we kwaliteitsvolle zorg voor éénieder in de toekomst waarborgen. Met de voorstellen van het NVKVV riskeert de samenleving zich vast te rijden in een groot tekort aan getrainde handen voor de verpleegkundige en zorgkundige zorg.

In zijn Memorandum maakt het NVKVV een differentiatie tussen verpleegkundigen (niveau 6) en andere zorgverleners. Daarmee stelt ze dat de patiëntveiligheid in de toekomst enkel kan worden gegarandeerd wanneer de verpleegkundige wordt gepositioneerd op niveau 6. HBO5-verpleegkundigen passen volgens hen niet onder de naam ‘verpleegkundigen’ en voldoen in het licht van de toekomst niet aan de kwaliteitsnormen. Een harde klap voor zij die elke dag het beste van zichzelf geven. Rekent het NVKVV ook hen tot het belangrijk draagvlak van het memorandum?

Het baart ons zorgen dat het NVKVV een groep, die bijna de helft uitmaakt van de actieve verpleegkundigen wil vervangen door zorgkundigen die - dat verstaan we toch uit de naamgeving - geen verpleegkundige taken uitvoeren. 

Bovendien maken we ons zorgen over een doelgroep die nu afstudeert als zorgkundige en in het werkveld nuttig en belangrijk werk verricht. De opleiding van zorgkundige is voor vele jongeren uit sociaal-kwetsbare groepen een realistische en haalbare weg om op te zalmen. Toch hebben velen van hen niet de ambitie of beschikken ze niet over de capaciteiten om verder te studeren, ook niet in de driejarige opleiding tot zorgkundige die het NVKVV voorstelt.

Met dit voorstel verliest de samenleving enerzijds deskundige hulp in de verpleegkundige zorg. Anderzijds zou een hele groep potentiële zorgverleners uitvallen omwille van het optrekken van het kwalificatieniveau en de verlenging van de opleidingsduur. En dat terwijl de vergrijzing aan de ‘zorg’-deur klopt.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit er namens alle centra en scholen HBO5-verpleegkunde en personenzorg voor om samen de weg in te slaan naar goede en kwaliteitsvolle verpleegkundige en zorgkundige zorg.