Rapporten gevalideerde toetsen Katholiek Onderwijs Vlaanderen kunnen aangevraagd worden

19 juni 2019

Vanaf vandaag kun je via de links schoolrapport en klasrapport de resultaten van jouw school voor de gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het einde van het basisonderwijs aanvragen. Je meldt je aan met je login en wachtwoord voor de toepassingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De dag na je aanvraag zul je de rapporten kunnen raadplegen. Je krijgt daarvoor een e-mail toegestuurd met daarin een rechtstreekse link naar jouw rapporten.

Per leergebied legden we in de gevalideerde toetsen de focus op een beperkt aantal leerinhouden. Dat verhoogt de diepgang en geeft zinvollere informatie om de kwaliteit voor deze leerinhouden op te volgen.

De gevalideerde toetsen geven altijd een uitgebreid school- en klasrapport met daarin de vergelijking met Vlaanderen en de referentiegroep. Aangezien we elk jaar nieuwe vragen in de toetsen opnemen, is het niet correct om de resultaten van dit schooljaar zomaar te vergelijken met die van de voorbije schooljaren. Beter is om de evolutie doorheen de jaren steeds te bekijken in vergelijking met de evolutie in Vlaanderen en die van je referentiegroep.

Scholen die bij hun leerlingen een praktische proef of een andere gestandaardiseerde proef afnamen, kunnen eveneens vanaf vandaag de school- en klasrapporten aanvragen. Ook die proeven geven altijd een uitgebreide rapportering van de resultaten met daarin de vergelijking met Vlaanderen en de referentiegroep. De links om die rapporten op te vragen, kun je in de databank met evaluatie-instrumenten bij de betreffende proeven terugvinden.