Protocol van niet-akkoord bij ontwerp van decreet over het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten

13 december 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft een protocol van niet-akkoord bij het ontwerp van decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader.

We kunnen niet akkoord gaan met de derde optie van kwaliteitstoezicht zoals opgenomen in artikel 8 §1. De keuze van een beleidsdomein of –veld om het kwaliteitstoezicht autonoom te organiseren houdt onvoldoende kwaliteitsgaranties in. Hoewel deze beroepskwalificerende trajecten tot gelijkwaardige beroepskwalificaties leiden, is er geen garantie dat de kwaliteitsstandaarden die door dit kwaliteitstoezicht worden gebruikt gelijkwaardig zijn aan de standaarden van de onderwijsinspectie.

Het feit dat de bewijzen van beroepskwalificatie, uitgereikt door een organisatie die opteert voor een autonoom kwaliteitstoezicht, niet leiden tot automatische vrijstellingen is als tegemoetkoming onvoldoende. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vreest dat hierdoor cursisten gaan shoppen en de concurrentie tussen de centra verhoogd zal worden. Het GKK zorgt er niet voor dat de lat gelijk gelegd wordt voor alle spelers. Ook de snelheid waarmee centra voor volwassenenonderwijs opleidingen kunnen opstarten is ongelijk met die van de andere spelers die nu wel dezelfde kwalificatie zouden kunnen uitreiken.