Projectspecifieke DBFM: infovergadering op 8 maart 2017

15 februari 2017

De Vlaamse Regering wil in 2017 de zogenaamde  ‘projectspecifieke DBFM’ introduceren. Logica en doel sluiten aan bij de lopende DBFM-operatie onder de noemer ‘Scholen van Morgen’: zoveel mogelijk moderne, aangepaste onderwijsinfrastructuur realiseren met een beperkt aantal middelen binnen de begroting en met een uitgesproken aandacht voor de levensduurkost over dertig jaar.

De contouren van het programma worden verder vastgelegd. Het programma richt zich in principe op voldoende grote clusters (een of meer projecten) van één enkel schoolbestuur, centrumbestuur of internaatsbestuur met een totale investeringswaarde van minstens 20 miljoen EUR.

Op 8 maart 2017 organiseert de Dienst Bestuur & organisatie een infovergadering over de werkingsprincipes zoals die vandaag gekend zijn. Deze infovergadering vindt plaats in de lokalen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel om 9.30 uur; een tweede sessie start om 13.30 uur.

Schrijf je in via www.nascholing.be.