Project Duaal leren voor profs

13 januari 2021

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil zoveel mogelijk drempels wegwerken voor scholen om duaal leren verder uit te bouwen. Via co-financiering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt daarom het project Duaal leren voor profs opgestart.

Het project heeft vijf doelstellingen:

  • De verdere uitbouw van expertise;
  • De professionalisering van scholen, trajectbegeleiders, leraren;
  • De intensieve ondersteuning van opstartende duale opleidingen;
  • De professionalisering van pedagogisch begeleiders;
  • De ontsluiting van de projectresultaten.

Thema’s waarop onder meer ingezet wordt, zijn visieontwikkeling, screening en matching van leerlingen, trajectbegeleiding, ontwerp van het leerproces en evaluatie. Daarnaast snijden we bijkomende thema’s aan in functie van de behoeften van de scholen. Op het einde van het project (december 2022) willen we als pedagogische begeleiding een flinke sprong gemaakt hebben in de ondersteuning van de duale trajecten in onze scholen.

Binnenkort contacteren we de scholen die duale opleidingen opstarten waarvoor we intensieve ondersteuning voorzien.

Heb je bijkomende vragen? Raadpleeg dan https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/duaal-leren of mail naar els.janssens [at] katholiekondewijs.vlaanderen of koen.stassen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.