Programmaties buitengewoon bao en buso: deadline 15 september 2020

08 september 2020

In de nieuwsbrieven 210, 208, 205 en 201 is verwezen naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de PRO.-website. In deze berichten las je een aantal aandachtspunten voor zowel het buitengewoon als voor het gewoon onderwijs.

We staan nu nog even stil bij de eerste deadline van 15 september voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC. Meer informatie over de programmatie van duale opleidingen volgt in de nieuwsbrief van volgende week. Deze programmaties zijn geen DPCC-materie. De betrokken scholen zijn dus niet gebonden aan de DPCC-deadline van 15 september.

15 september 2020 – Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC  -de e-mailadressen van de bestemmelingen lees je op Onderwijsplanning

Buitengewoon basisonderwijs

  • Programmatie of omvorming van een bijkomend type in het bubao: aanvragen tegen 15 september 2020. Je gebruikt het klassieke aanvraagformulier, terug te vinden op de website bij Onderwijsplanning.
  • De splitsing van een bubao-school in twee scholen: aanvragen tegen 15 september 2020. Je gebruikt het klassieke aanvraagformulier, terug te vinden op de website bij Onderwijsplanning.
  • De programmatie van een nieuwe bubao- school: aanvragen tegen 15 september 2020. Je gebruikt het klassieke aanvraagformulier, terug te vinden op de website bij Onderwijsplanning.

Let op! Voor al deze initiatieven in het buitengewoon basisonderwijs is voorafgaandelijk regionaal overleg vereist.

Buitengewoon secundair onderwijs

  • De programmatie van een nieuw type in combinatie met een bestaande opleidingsvorm in het buso: aanvragen tegen 15 september 2020. Je gebruikt het klassieke aanvraagformulier, terug te vinden op de website bij Onderwijsplanning.
  • De programmatie van een nieuwe opleidingsvorm in combinatie met een bestaand type in het buso: aanvragen tegen 15 september 2020. Je gebruikt het klassieke aanvraagformulier, terug te vinden op de website bij Onderwijsplanning.
  • De programmatie van een nieuw type in combinatie met een nieuwe opleidingsvorm in het buso: aanvragen tegen 15 september 2020. Je gebruikt het klassieke aanvraagformulier, terug te vinden op de website bij Onderwijsplanning.
  • De programmatie van een nieuwe school in het buso: aanvragen tegen 15 september 2020. Je gebruikt het klassieke aanvraagformulier, terug te vinden op de website bij Onderwijsplanning.
  • De oprichting van een nieuwe vestigingsplaats in het buso: aanvragen tegen 15 september 2020. Je gebruikt het klassieke aanvraagformulier, terug te vinden op de website bij Onderwijsplanning.

Let op! Voor al deze initiatieven in het buitengewoon secundair onderwijs is voorafgaandelijk regionaal overleg vereist.

Voor studieaanbod OV3 en OV4  hoef je geen individuele dossiers van scholen in te dienen, daarvoor gelden de algemene overzichten die per regio in consensus werden opgesteld.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte of bij Isabelle Dobbelaere.