Programmatie opleidingen Duaal leren so en dbso op 1 september 2021

16 september 2020

De programmatie van opleidingen Duaal leren is niet langer onderworpen aan de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC). De aanvragen tot programmatie op 1 september 2021 worden rechtstreeks ingediend bij AGODI ten laatste 30 november 2020. Je gebruikt daartoe het aanvraagformulier bijlage 10 van de Omzendbrief SO 61. Dat formulier zal pas beschikbaar zijn vanaf 15 oktober. We houden je op de hoogte. Voor elke programmatie is een akkoord van de scholengemeenschap vereist. In punt 3.7 van dezelfde Omzendbrief SO 61 lees je bijkomende informatie over de programmatie.

Belangrijk aandachtspunt

Deze aanvragen tot programmatie moeten voor overleg naar de Regionale overlegfora gestuurd worden (zie criterium 8 – punt 3.7.2 van de Omzendbrief SO 61). Scholen en centra contacteren het Regionaal overlegforum waaronder ze ressorteren om af te spreken over aanpak en timing van het overleg. De feedback van het Regionaal overlegforum wordt toegevoegd aan het aanvraagdossier voor AGODI. Zonder feedback keurt de Vlaamse regering de programmatie-aanvraag niet goed! De werking van de elf Regionale overlegfora is enigszins verschillend. Sommige fora nemen zelf contact op met de scholen en centra. Andere leggen eigen deadlines op.

​​Ons advies: je contacteert zelf zonder uitstel de contactpersoon van het Regionaal overlegforum waaronder je school/centrum ressorteert, om af te spreken over aanpak en timing van het overleg.