Programmatie opleidingen Duaal leren buso op 1 september 2021

16 september 2020

De programmatie van opleidingen Duaal leren is niet langer onderworpen aan de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC). De aanvragen tot programmatie worden rechtstreeks ingediend bij AGODI. Je gebruikt daartoe het aanvraagformulier bijlage 6 van de Omzendbrief SO/2006/03(BuSO). Als de school tot een scholengemeenschap behoort, is een akkoord van de scholengemeenschap vereist.

In punt 3.6.12 van dezelfde Omzendbrief SO/2006/03(buso) lees je bijkomende informatie over de programmatie.

De opleidingen Duaal leren van OV3 worden bij AGODI ingediend ten laatste 30 november 2020.

De opleidingen Duaal leren van OV4 worden bij AGODI ingediend uiterlijk twee maanden, schoolvakanties niet meegerekend, vóór de oprichting van de opleiding. Opdat ook de OV4-scholen tijdig kunnen vernemen wat ze mogen programmeren vanaf 2021-2022, raden we sterk aan om het dossier óók ten laatste 30 november 2020 in te dienen bij AGODI.

Enkele aandachtspunten:

  • Deze aanvragen tot programmatie moeten voor overleg naar de Regionale overlegfora gestuurd worden (zie criterium 8 – punt 3.6.12 van de Omzendbrief SO/2006/03(buso). Scholen contacteren het Regionaal overlegforum waaronder ze ressorteren, om af te spreken over aanpak en timing van het overleg. De feedback van het Regionaal overlegforum wordt toegevoegd aan het aanvraagdossier voor AGODI. Zonder feedback keurt de Vlaamse regering de programmatie-aanvraag niet goed! De werking van de elf Regionale overlegfora is enigszins verschillend. Sommige fora nemen zelf contact op met de scholen en centra. Andere leggen eigen deadlines op.
  • Ons advies: je contacteert zelf zonder uitstel de contactpersoon van het Regionaal overlegforum waaronder je school/centrum ressorteert, om af te spreken over aanpak en timing van het overleg.
  • Vanaf het schooljaar 2021 – 2022 kunnen twee nieuwe duale opleidingen opgericht worden in BuSO OV3: machinaal houtbewerker duaal en medewerker hout duaal.