Programmatie niche-basisopties

12 juni 2019

De basisopties van de modernisering so zijn gewijzigd. Ondanks een gemotiveerd bezwaar van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft de overheid beslist om van de basisopties Sport en Voeding en horeca, zowel in de A-stroom als in de B-stroom niche-basisopties te maken. Ook de nieuw toegevoegde basisoptie Topsport vormt een niche-basisoptie. Aan de basisopties Kunst en creatie A-stroom en B-stroom was van meet af aan het niche-statuut toegekend.

Oorspronkelijk gold voor niche-structuuronderdelen een aanbodbeperking, uitgedrukt in een maximaal aantal scholen per onderwijsnet. Deze omschrijving is aangepast: de aanbodbeperking is niet langer gelinkt aan een maximaal aantal, maar aan een goedkeuring van de Vlaamse regering. De niche-basisopties zijn dus nooit vrij programmeerbaar. De niche-basisoptie Topsport blijft voorbehouden aan de Topsportscholen.

Dat heeft een aantal consequenties voor de planningsprocedures:

  • concordantie: voor scholen met een basisoptie Artistieke vorming of Creatie en vormgeving en met de basisoptie Hotel-voeding blijft de concordantie mogelijk naar de niche-basisoptie Kunst en creatie A-stroom, respectievelijk naar de niche-basisoptie Voeding en horeca A-stroom; voor scholen met een beroepenveld Decoratie en met een beroepenveld Hotel-bakkerij-slagerij blijft de concordantie mogelijk naar de niche-basisoptie Kunst en creatie B-stroom, respectievelijk naar de niche-basisoptie Voeding en horeca B-stroom. Voor de concordantie volstaat een melding aan AgODi ten laatste 1 april 2020. Je gebruikt het formulier bijlage 33 van de Omzendbrief so 60.
  • interne planningsprocedure: alle basisopties blijven integraal planningsbevoegdheid van de scholengemeenschap. Voor zover nog niet gebeurd volstaat een melding van de organisatie van de eerste graad aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen en aan de DPCC.
  • externe planningsprocedure: aan de hand van het formulier bijlage 5 van de Omzendbrief so 61 dien je ten laatste 30 november 2019 een aanvraag in bij AgODi. Een akkoord binnen de scholengemeenschap is vereist. Daartoe kun je dit formulier gebruiken. Het formulier bijlage 5 vermeldt de criteria ter motivering van de programmatie-aanvraag. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft de realisatie van een observerende en oriënterende eerste graad een belangrijk argument.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere of bij Patrick Deboutte.