Programmatie en structuurwijzigingen 2020-2021

22 mei 2019

Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure vanaf 2020-2021. In onze planningsmededeling 'Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – schooljaar 2020-2021' lichten we de procedures toe.

Opgelet: in de aanhef van de planningsmededeling worden, naast de attendering op het belang van het voorafgaandelijk regionaal overleg en de noodzaak tot tijdige communicatie over uitbreiding capaciteit, enkele bijzondere initiatieven en structuurwijzigingen voor het schooljaar 2020-2021 expliciet toegelicht:

  • de vorming van de scholengemeenschappen bao en so
  • de realisatie van het tweede leerjaar eerste graad Modernisering so
  • de programmatie in de ‘uitdovende’ leerjaren van de huidige structuur so
  • de programmatie duaal leren
  • de programmatie opleidingen buso OV3

Voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) zijn twee indiendata in gebruik: 15 september 2019 en 30 november 2019.

We vestigen de aandacht nu op de eerste deadline. In punt 4 van de planningsmededeling sommen we de initiatieven op die door de scholen buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en gewoon secundair onderwijs ten laatste 15 september 2019 bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC moeten worden ingediend. De indieningsmodaliteiten worden in punt 7 van de planningsmededeling beschreven.

Voor een correcte afhandeling van de procedure vragen we de indiendata strikt te respecteren. Laattijdig ingediende dossiers zorgen voor veel overlast op alle echelons.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere of bij Patrick Deboutte.

Te gebruiken formulieren voor de aanvraag, in te dienen tegen 15 september 2019 (voor de programmatie van opleidingen duaal leren in buso en in so voltijds/deeltijds kun je het tweede, respectievelijk het derde formulier gebruiken):