Prikbord 2015-2016: tekort of overschot aan uren-leraar

01 juli 2015

Tijdens het schooljaar 2015-2016 organiseren we opnieuw het prikbord uren-leraar voor het secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op het mechanisme van vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Indien je een tekort hebt en binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar kan krijgen, dan kan je dat signaleren aan de Dienst Personeel. Wij gaan voor jou op zoek naar een school die uren-leraar aan jouw school wil uitlenen.

Secundaire scholen met ruimte in hun urenpakket kunnen die overdragen naar het volgende schooljaar ("bufferen"), maar ze kunnen die net zo goed uitlenen aan een school die te weinig uren heeft. De ontvangende school verbindt zich ertoe om het schooljaar nadien het geleende aantal uren-leraar terug te bezorgen.

Heb je een tekort aan uren-leraar voor het komende schooljaar of ben je bereid om uren-leraar uit te lenen, neem dan contact op met Jan De Smet (via: jan.desmet [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 529 04 17).