Plenaire vergadering 29-01-2020 – Lerarentekort

30 januari 2020

Eigenlijk was het er deze legislatuur al erg vaak over gegaan, net zoals vorige legislatuur trouwens. Het is dan ook een van de cruciale kwesties in het Regeerakkoord en de beleidsnota Onderwijs. Vragenstellers Loes Vandromme en Steve Vandenberghe en de interveniënten Elisabeth Meuleman, Roosmarijn Beckers en Karolien Grosemans deden de diverse elementen van het dossier, af en toe gestoffeerd met concrete casussen, nog eens uit de doeken. Het lerarentekort dus, goed voor een omstandige ronde herhaling.

Minister Weyts opperde voorzichtig dat momenteel een bespreking liep over de validering van de anciënniteit van zijinstromers en ook zgn. duaal lesgeven zou eventueel op korte termijn kunnen. Hij vermeldde nog de aanvangsbegeleiding en gesprekken met de sociale partners over de loopbaan, maar effecten van bijvoorbeeld een versterkte lerarenopleiding zouden pas later zichtbaar kunnen zijn. Het gaat natuurlijk ook om een veelheid van diverse maatregelen, en dan nog.

Interessant (maar toegegeven, dat was heel persoonlijk) vond ik het moment, waarop minister Weyts, na een ware waslijst aan bijkomende vragen, ietwat lachte (de zucht onderdrukte hij nog net) en vervolgens toch weer enthousiast antwoordde. Net toen kwam een redelijk grote groep Parlementsleden (sommigen nogal luidruchtig, wat hen op een kleine reprimande van voorzitter Homans kwam te staan) de zaal binnen, sommigen gingen pal voor de neus van minister Weyts door: diens partijvoorzitter Bart De Wever, Vlaams Belangers Filip Dewinter, Sam Van Rooy en Stefaan Sintobin, Lorin Parys sloot dat rijtje, terwijl enkele liberalen langs de andere kant naar wat hogergelegen zetels trokken. Was die gezamenlijke (al of niet blijde, -- dat kon ik niet uitmaken) intrede toeval, zo ging het door mijn hoofd, maar dat terzijde, uiteraard.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het lerarentekort van Loes Vandromme en over het acute lerarentekort van Steve Vandenberghe” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2029-01-2020%20%E2%80%93%20Lerarentekort) (Wilfried Van Rompaey).