Plenaire vergadering 14-06-2017 – Mogelijke blokkering van ondersteuningsnetwerken

15 juni 2017

Nog een actuele, zelfs heel actuele kwestie en ook erg belangrijk, zeker. Maar eigenlijk vooral herhaling van wat we eerder gehoord hadden bij een recente vraag om uitleg van onderwijscommissaris Caroline Gennez, toen de desbetreffende amendementen bij OD XXVII ter sprake kwamen (18 mei), bij de bespreking en stemming over OD XXVII in de Commissie Onderwijs (23 mei) en bij de plenaire afsluiting daarvan (7 juni). De ondersteuningsnetwerken dus in het kader van het M-decreet. Dit was de actuele vraag van onderwijscommissaris Kathleen Krekels: “Minister, hoe gaat u de onderwijsverstrekkers alle vier doen inzien dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen om zich functioneel en effectief te organiseren in functie van de leerling en de leerkracht?” Even nog dit terzijde: zou het kunnen dat dit nachtelijke decretale werk, waarvan de vragensteller nog de duidelijkheid had geroemd, misschien toch een ietsje minder duidelijk was? Zoiets in de zin van: je vertrekt wel van een duidelijke en coherente tekst, maar dan begin je in te grijpen in die tekst omdat er volgens jou iets ontbreekt en finaal krijg je problemen als de oude tekst en de nieuwe toevoeging uiteraard samen gelezen moeten worden. Soit, ik denk maar luidop. Minister Crevits bracht trouwens redding, leek mij.

Ze maakte nog eens de hele redenering in dezen, inclusief het financiële plaatje, en benadrukte daarbij de vrijheid van scholen. Voor het schooljaar 2017-2018, maar ze keek ook verder naar het schooljaar 2018-2019. Ze liet daarbij een positieve, hoopvolle stem horen, terwijl andere collega’s wat meer focusten op de probleemsituaties, die er in een complexe aangelegenheid als deze ongetwijfeld ook zullen zijn.

Algemeen vonden de minister, de vragensteller en alle interveniënten elkaar hierin, met name dat het hier in wezen gaat om leerlingen en leraren zodat de beste zorg efficiënt georganiseerd kan worden. Voor een belangrijk element, waarop overigens Caroline Gennez als enige had gedoeld, verschafte de minister inderdaad duidelijkheid, nl. over hoe precies de ingeschreven verplichte samenwerking in het officieel onderwijs zich verhield tot samenwerking met vrij onderwijs. Een constructieve interpretatie, denk ik, die niet eenduidig uit de tekst zelf te halen was.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de mogelijke blokkering van ondersteuningsnetwerken in het kader van het M-decreet van Kathleen Krekels” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.