Plenaire vergadering 11-01-2017 – Hervorming secundair onderwijs

11 januari 2017

Zeker deze week was dit belangrijke onderwijsdossier nog “brandender” actueel dan voorheen, omdat het in een cruciale fase is gekomen. Net voor het kerstreces lukte een akkoord in de Vlaamse regering over de zgn. matrix van studierichtingen (tweede en derde graad van het secundair onderwijs) nog niet. Deze eerste week na het kerstreces werd er op hoog niveau voortgepraat om een nieuwe poging te wagen op 13 januari. Een vrijdag de dertiende… 
De twee oppositieleden-vragenstellers Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman vatten de gekende ingrediënten én hun dito politieke overwegingen nog eens samen, terwijl de minister haar voorlopige realisaties in dezen nog eens oplijstte en haar collega’s uit de meerderheid zoveel mogelijk eenzelfde constructieve aanpak bleven voorstaan. Maar impliciet, soms expliciet merkte men toch de twijfels, de accentverschillen binnen de meerderheid… Tja, maar was dat in die andere, vorige coalitieregeringen, zeg maar, vanaf 1999 dan zoveel anders? Ik dacht het niet. Hoe men het ook draait of keert, dit blijft een uiterst complex dossier, waarbij men volgens mij de intellectuele eerlijkheid moet blijven hebben om bij welke structuurveranderingen aan het huidige secundair onderwijs dan ook deze cruciale vraag te blijven stellen: zal deze of gene structuurverandering een positieve impact hebben nét op die problemen die de eigenlijke motieven vormden voor dit hele hervormingsverhaal. Zelf vrees ik dat men dit nooit echt vooraf zal kunnen weten, maar dat ook hier the proof of the pudding is in the eating.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de discussie betreffende de hervorming van het secundair onderwijs en het halen van de vooropgestelde timing van Caroline Gennez en over de stand van zaken van de onderwijshervorming van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2011-01-2017%20%E2%80%93%20Hervorming%20secundair%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).