Plenaire vergadering 23-01-2019 – Masters en onderwijsassistenten in basisonderwijs

24 januari 2019

Vandaag vier verschillende actuele vragen in de plenaire vergadering, maar voor een groot stuk drie van de vier die eigenlijk herhaling waren van soms zelfs “oude” dossiers of voorstellen, in deze of gene legislaturen. Met uiteraard dan ook veel politieke herhaling, zowel aan de kant van de vragenstellers als aan de kant van de minister. Deze eerste actuele vraag, naar aanleiding van uitspraken van directeur-generaal Lieven Boeve in de maandagkrant, ging in het bijzonder over zgn. onderwijsassistenten en over de tewerkstelling van masters in het basisonderwijs. Dat waren voorstellen in het ruimere verkiezingsmemorandum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zoals officieel voorgesteld en goedgekeurd op het congres “Genereus ambitieus” op dinsdag. Vragensteller Jos De Meyer had het exclusief over de masters, vragenstellers Jo De Ro en Kathleen Krekels dan weer over de onderwijsassistenten. Wat was het standpunt van minister Crevits?

Het hele gesprek dat volgde, zette zeker wel enkele zaken, met name m.b.t. de onderwijsassistenten, goed op een rij tegen de achtergrond van de belangrijke hervorming van de lerarenopleidingen, zoals die deze legislatuur goedgekeurd was en van start zou gaan vanaf 1 september 2019. Inderdaad, de onderwijsassistenten van Lieven Boeve waren niet die van de ‘nieuwe’ educatieve graduaatsopleidingen, maar men moet nu ook weer niet doen alsof dat idee van onderwijsassistenten nieuw is. In eerdere teksten over de lerarenopleidingen, zoals die na het vorige decreet van 2006 het licht zagen met het oog op een nieuwe hervorming van de lerarenopleidingen, kwam dat idee ook al aan bod.

Maar inderdaad, in het zgn. Toekomstplan basisonderwijs van de sociale partners, dat in principe geagendeerd zal worden in de Onderwijscommissie op 14 februari 2019, wordt het niet vermeld en gaat het over andere zaken. Finaal gaat het ook slechts over één element(je) in het verkiezingsmemorandum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, no more, no less.

Het gesprek waaierde, mede als gevolg van een van de taken die zo’n onderwijsassistent toegedicht werd, snel en voor een groot stuk uit naar het thema van de (administratieve) planlast en de vermindering daarvan. En daar zat vooral de omstandige herhaling: met dan ook de bekende standpunten ter zake van De Ro en Krekels en daartegenover een wat meer genuanceerde houding van de minister. Mijn standpunt is ook stabiel en ik blijf dus vinden dat inderdaad ook onze organisatie meer moet kunnen doen om papierwerk te beperken maar gelijk ook dat sommige politici vanaan de zijlijn heel makkelijk praten hebben, zowel ten aanzien van de onderwijsmiddenveldorganisaties als de onze én ten aanzien van de scholen: ik heb er al zo vaak over geschreven in de context van de onderwijsinspectie, maar mijn redenering geldt evenzeer voor het ruimere thema van de juridisering. Men hoeft het zogenaamd allemaal niet op papier te hebben…tot puntje bij paaltje komt, en ja, hoe bewijs je als school, als leraar dan allerlei ondernomen acties en gebeurtenissen eh? Toegegeven, het is een genuanceerde kwestie, maar sommigen gaan er toch (te) licht overheen, vind ik.

Ach ja, voor ik het vergeet, het onderzoek over de masters in het basisonderwijs was, zoals afgesproken, bezig, en anderzijds werden ook nog eens de ontwikkelingen rond het Loopbaanpact en al genomen maatregelen in het kader van cao XI nogmaals opgelijst. Ik vermoed dat de vermelde hoorzitting op 14 februari over het basisonderwijs interessanter gaat zijn, maar kijk benieuwd uit naar wat de politici in deze pre-electorale tijden daarmee nog concreet gaan doen of afspreken.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over masters en onderwijsassistenten in het basisonderwijs van Jos De Meyer, over het inzetten van onderwijsassistenten van Jo De Ro en over het plan om onderwijsassistenten in te zetten in het basisonderwijs van Kathleen Krekels” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2023-01-2019%20%E2%80%93%20Masters%20en%20onderwijsassistenten%20in%20basisonderwijs) (Wilfried Van Rompaey).