Plenaire vergadering 20-11-2019 – Toelatingsexamen geneeskunde

21 november 2019

Vier weken geleden hadden we al een lang en politiek toch wel heikel actualiteitsdebat over De Lijn, nu hadden we er weer één, met zelfs wat politieke bitsigheid en dito geschiedenis af en toe. Het ging nu weliswaar ook over een verband met de Vlaamse klimaatambities, maar toch vooral over problemen bij De Lijn. Problemen van welke aard precies laat ik graag in het midden, maar daarover leek mij nu alleszins niet meteen een politieke consensus te bestaan. En ook zeker: het ging ook over een Twitterbericht aka een tweet van minister Zuhal Demir en de precieze betekenis daarvan. Politieke communicatie en met name die bepaalde moderne versie ervan…een bijzonder iets toch en dan druk ik me nog heel voorzichtig uit…

Om 16.06 u schorste voorzitter Liesbeth Homans de vergadering gedurende tien minuten, die finaal eerder 16 minuten werden, en dan moesten we nog onder andere een actuele vraag krijgen over een hoofdband als nieuw uniformstuk bij De Lijn (ja, nóg meer dus, ik verzin niets) van Filip Dewinter aan minister Lydia Peeters. Die laatste toonde zelfs een foto van een…euh…haarband. Vele pijlen uit alle andere parlementsfracties werden op vragensteller Dewinter gericht, behalve door interveniënt Nadia Sminate. Finaal konden we om 16.59 u dan eindelijk luisteren naar de twee actuele onderwijsvragen van de vergadering.

De eerste werd gesteld door Koen Daniëls en was eigenlijk het vervolg op zijn heel verwante, recente actuele vraag. Gevolg: vooral veel herhaling. Het meer actuele element in het verhaal was de intentie om naar de rechtbank te trekken van een aantal voor het Vlaamse toelatingsexamen geslaagden die toch niet aan de opleiding mochten beginnen omdat ze niet tot de 1.205 best gerangschikten behoorden. Het ging om 286 geslaagden die in dat geval verkeerden. Vragensteller Daniëls noemde de kwestie niet onterecht schizofreen: Vlaamse studenten zouden nu tegen de Vlaamse Gemeenschap juridisch gaan ageren omdat in de Franse Gemeenschap het geneeskunde/RIZIV-spel niet billijk gespeeld werd. Het kwam ook allemaal al ter sprake bij de actuele vraag van 9 oktober 2019.

Kort gezegd, gaf de vraag nogmaals de gelegenheid aan minister Weyts om te vertellen wat hierover in het Vlaamse Regeerakkoord stond, aan een reeks interveniënten om hun standpunt te herhalen en aan vragensteller Daniëls om zijn eerdere federale oproep te hernemen. Wil, beste lezer, gewoon herlezen wat ik daarover te melden had in de nieuwsbrief van 10 oktober 2019 (cf. supra).

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het toelatingsexamen geneeskunde van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2020-11-2019%20%E2%80%93%20Toelatingsexamen%20geneeskunde) (Wilfried Van Rompaey).