Plenaire vergadering 16-01-2019 – Voorafgaande controle bij individueel huisonderwijs

17 januari 2019

Het kan soms toch eigenaardig gaan met die actuele vragen in het Vlaams Parlement. Ik heb het eens nagekeken. Op 1 december 2018 had Vlaams Parlementslid Nadia Sminate een vraag om uitleg aan minister Crevits ingediend: over de waarschuwing door de Staatsveiligheid voor salafistisch huisonderwijs. Op 11 december 2018 wordt die vraag als “zonder voorwerp geworden” beoordeeld. Inderdaad, want op 5 december 2018 had een interessante gedachtewisseling plaatsgevonden in de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering, waarvan Sminate de voorzitter is: o.a. minister Crevits had daar het thema omstandig toegelicht. Het desbetreffende rapport van de Veiligheid van de Staat dateerde namelijk van 29 november 2018. So far, so good. Maar dan ineens schrijft Het Nieuwsblad op 12 januari 2019 (maar zonder veel nieuws, om het zacht uit te drukken) over de zaak met vermelding van cijfers uit een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch (beantwoord nota bene ergens rond 27 november 2018 en gepubliceerd op de website op 19 december 2018) en de krant laat daarbij ook onderwijscommissaris Koen Daniëls aan het woord, die eenzelfde standpunt inneemt als zijn partijgenote Sminate vandaag (een controle vóóraf). Dus… na een uitvoerige gedachtewisseling begin december 2018 en zonder dat er eigenlijk iets nieuws was (alleen een nieuw krantenartikel) kwam er in deze plenaire vergadering toch een actuele vraag… “Minister, hoe zult u ervoor zorgen dat er bij gezinnen waar er huisonderwijs plaatsvindt, en dan heb ik het specifiek over individueel huisonderwijs, een gerichte controle of inspectie op voorhand kan plaatsvinden?”

Uit het korte gesprek dat volgde, bleek alleen dat de namenlijst van mogelijk ‘problematische’ (wegens extremistische banden) ‘thuisonderwijzers’ (N.B. dat punt was namelijk aan bod gekomen op 5 december) nog altijd niet van de Veiligheid van de Staat tot bij minister Crevits geraakt was. Bij haar Franstalige collega blijkbaar wel…een communautair tintje aan de zaak? Alle sprekers/interveniënten waren het erover eens dat net die namenlijst wél in orde moest komen, zodat de onderwijsinspectie haar werk kon doen. En toch…en toch eindigde vragensteller Sminate weer met haar oproep tot een controle vooraf. Ze had de belangrijke opmerking van de minister over de grondwet blijkbaar niet gehoord. Evenmin als mijn idee van vorige week om als er eens een week niets (belangrijks) te vragen zou zijn, dan maar meteen ook niets te vragen. Dat laatste is uiteraard véél minder erg, dat spreekt voor zich.

Lees de bespreking van deActuele vraag over voorafgaande controle bij individueel huisonderwijs van Nadia Sminate” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2016-01-2019%20%E2%80%93%20Voorafgaande%20controle%20bij%20individueel%20huisonderwijs) (Wilfried Van Rompaey)