Plenaire vergadering 13-06-2018 – Peilingsproeven Frans in het basisonderwijs

14 juni 2018

Na het Turkse verhaal van vorige week (N.B. Het kreeg op deze zelfde dag nog een (lokaal) politiek staartje in Het Nieuwsblad) greep een andere N-VA-onderwijscommissaris, nl. Kathleen Krekels, de recente resultaten op een zgn. peilingstoets aan om het over nog een andere taalkwestie te hebben: Frans in het basisonderwijs. Daar was de voorbije dagen al veel om te doen: vanuit de overheid en vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Overigens ging het ook al over Frans vorig jaar in het kader van de Onderwijsspiegel-2017. Ik herinner hier ook graag aan nog wat andere documenten ter zake: de presentatie van Koen Aesaert, van Valeria Catalano en van de interessante vergelijking door de Onderwijsinspectie bij de voorstelling van de resultaten van de peilingsproef op 7 juni 2018.

Vragensteller Krekels stelde vast dat de resultaten niet goed waren én dat er uit deze toets andere conclusies te trekken waren over de al of niet zelfzekerheid van de betrokken leraren dan de eerdere conclusies van de Onderwijsinspectie. Waarop wilde minister Crevits inzetten om ervoor te zorgen dat de leerlingen van het basisonderwijs wel de eindtermen bereikten?

Minister Crevits maakte ook haar analyse van de situatie, waarbij ze die van vragensteller Krekels niet helemaal volgde, met name wat de zelfzekerheid van de leraren betrof en ze verbond dat met wat (nog pril) zichtbaar werd voor Frans in de verplichte, niet-bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding lager onderwijs. Vervolgens overliep de minister enkele acties om de situatie te verbeteren.

Niet onverwacht promootte vragensteller Krekels vakleraren Frans als remedie. Interveniënt Kathleen Helsen zei terecht dat de context inzake Frans veranderd was, maar…de vraag is dan natuurlijk: veranderd ten opzichte van welk verleden? Eerlijk gezegd, zelf kan ik al met gemak en in volle bewustzijn 45 jaar terugkijken, toen ik mijn eerste stappen Frans zette in het lager onderwijs (en voor interveniënt  Helsen is dat slechts 5 jaar ofzo minder): kwam een doorsnee Vlaamse leerling toen zoveel meer dan nu in contact met Frans? Ik dacht het niet. Overigens, mag ik iets opbiechten? Ik schaam me erover dat mijn Frans zo zwak is, maar dat is vooral op het conto te schrijven van veel te weinig mogelijkheden c.q. verplichtingen om het regelmatig echt te gebruiken. Sterker nog, anglist zijnde, is mijn “fluency in English” heel pover geworden, shame on me, óók net door een veel te beperkt gebruik ervan in het dagelijkse (beroeps)leven. En dat alles om maar te zeggen: toch wat opletten met meteen allerlei stenen te werpen, want wie zonder zonde is…enz. enz. Hoe zou het trouwens nog zijn met de Franse taalvaardigheid van de onderwijscommissarissen zelf? Interveniënt Jo De Ro herhaalde het (terechte) accent in dezen van zijn partij en bewees realistischer te zijn dan Krekels: de vijver van vakleraren Frans is nu eenmaal niet zo uitgestrekt, inderdaad. En hij herhaalde zijn eerdere punten van “leraren lager onderwijs naar de centra voor volwassenenonderwijs sturen” en “inzetten van native speakers in de relevante regio’s”. Zal ook niet zo makkelijk zijn, maar soit, hij voegde daarmee toch alweer een relevant element toe aan een complexe, maar belangrijke onderwijskwestie. Interveniënt Steve Vandenberghe ten slotte becommentarieerde de kwestie op zijn beurt: ook niet te veel vakleraren in het lager onderwijs, graag, en er moest meer Frans worden gesproken.

In haar repliek concludeerde de minister dat het net op dat laatste punt (mondelinge vaardigheid: actief, maar ook passief (lees: luistervaardigheid)) was dat de eindtermen onvoldoende geïmplementeerd waren. Dat was het grote werkpunt voor de onderwijsverstrekkers, waarvan de minister (ook dus van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: cf. supra) de duidelijke communicatie opgemerkt had.

In haar slotwoord ging vragensteller Krekels nog kort in op drie zaken: op (vermeende) slechte handleidingen bij handboeken Frans en het UCLL-initiatief om een banaba meertaligheid te organiseren. Prima, maar haar precieze intentie van haar uitspraken i.v.m. leerplandoelen waren mij heel wat minder duidelijk. Om nog even in de sfeer te blijven: on verra

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de recente resultaten van de peilingsproeven Frans in het basisonderwijs van Kathleen Krekels” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2013-06-2018%20%E2%80%93%20Peilingsproeven%20Frans%20in%20het%20basisonderwijs) (Wilfried Van Rompaey).