Plenaire vergadering 11-03-2020 – Kinderen met thuistaal niet-Nederlands

12 maart 2020

Vóór de twee actuele onderwijsvragen van deze plenaire vergadering had het problematische Mechelse Dossinkazerneverhaal heel wat aandacht gekregen en dat was om meerdere redenen heel boeiend. Iets minder boeiend was deze actuele onderwijsvraag over kinderen met thuistaal niet-Nederlands: niet omdat het geen belangrijk, zeker ook politiek, thema zou zijn, geenszins en wel integendeel, maar wél omdat het nog niet langer geleden was dan een week dat we exact datzelfde debat in de Commissie voor Onderwijs konden meemaken. Ere wie ere toekomt: Jean-Jacques De Gucht had dat ook vastgesteld. Haast letterlijk alles van toen passeerde nu opnieuw de revue. Toegegeven, om diverse redenen was de aanwezigheid in de Onderwijscommissie op 5 maart 2020 ietwat minder dan in de plenaire nu, waarin dan nog enkele bijkomende parlementsleden konden tussenkomen. Zonder overigens veel nieuws. Mag ik er trouwens ook nog aan herinneren dat al op 6 november 2019 een actualiteitsdebat plaatshad… over exact hetzelfde onderwerp.

Ik ga het bij deze gelegenheid hier dan ook heel kort houden. Het hele gesprek speelde zich volgens de intussen bekende (politieke) lijnen c.q. accentverschillen af. Het zal afwachten zijn wat er precies over dit thema in het over enkele weken in te dienen ontwerp van Onderwijsdecreet XXX zal staan. En dan wordt ongetwijfeld het debat nog eens gevoerd. Maar in afwachting daarvan konden we vandaag getuige zijn van een andere, ruimere politieke droom van vragensteller Roosmarijn Beckers… voor 2024. On verra.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over nieuwe cijfers die aantonen dat een kwart van de kleuters een andere thuistaal dan het Nederlands heeft van Roosmarijn Beckers en over het hoge aantal leerlingen in het Vlaamse basisonderwijs dat als thuistaal niet het Nederlands heeft van Annabel Tavernier” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2011-03-2020%20%E2%80%93%20Kinderen%20met%20thuistaal%20niet-Nederlands) (Wilfried Van Rompaey).