Plenaire vergadering 09-05-2018 – Hoge uitstroom van jonge leraren uit beroep

14 mei 2018

Onderwijscommissaris Caroline Gennez maakte gebruik van recente cijfers die onderwijscommissaris Vera Celis via een schriftelijke vraag had opgevraagd. Ze stonden die ochtend in de krant, maar waren blijkbaar zo recent dat de vraag en antwoord in kwestie nog niet op de website van het Vlaams Parlement gepubliceerd waren. Daaruit bleek een hoge uitstroom van leraren uit het beroep in de loop van de eerste vijf jaar van hun tewerkstelling. Het was niet voor de eerste keer dat we dit hoorden. Gennez had één vraag: hoe ging de minister de job aantrekkelijker maken? Ook die vraag hoorden we niet voor het eerst.

En inderdaad, minister Crevits wees er meteen op, niet onterecht leek mij, dat over die vraag al uitgebreid gesproken was in de Commissie voor Onderwijs. Ze vermeldde de relevante dossiers, met name cao XI en het nieuwe decreet over de lerarenopleidingen. Allemaal heel recente zaken. Het klopte dat een derde element nog niet afgewerkt was, nl. het loopbaanpact, maar daarvoor was het nu eerst wachten op de resultaten van het tijdbestedingsonderzoek, zoals afgesproken met de vakbonden.

Vragensteller Gennez speelde haar rol natuurlijk van oppositielid en herhaalde diverse elementen uit die voorgaande besprekingen. Opvallend daarbij was wel dat ze voor nieuwe leraren werkzekerheid voor enkele jaren wilde (niet voor één jaar) én een volledige opdracht via een netoverschrijdend (inderdaad) lerarenplatform. Tja… misschien is het toch nuttig om eraan te herinneren dat omkadering (dus hoeveelheid jobs) in onderwijs altijd afhankelijk is van het (fluctuerende) aantal leerlingen enz. en dat dat altijd zo zal zijn, dus… Personeelsbeleid is bovendien onlosmakelijk verbonden met het pedagogisch project van een school, dus…

Interveniënt Jos De Meyer verwees naar wat geschiedenis en stelde dat er al wél maatregelen waren genomen. Interveniënt Ann Brusseel wilde gedetailleerder weten wie die uitstromers precies waren en dat leraren zich konden focussen op hun eigenlijke opdracht. Interveniënt Elisabeth Meuleman herhaalde (cf. eerder in de Onderwijscommissie) dat de minister de loonsverhoging in cao XI niet mocht verkopen als loopbaanpact. Het waren volgens haar slechts maatregelen in de marge. Interveniënt Vera Celis herhaalde ook haar (terechte) punt over werkdruk en burn-out en wilde vooral maatregelen op de klasvloer zelf.

Minister Crevits prikte vragensteller Gennez nog wat politiek met enkele verwijzingen naar maatregelen van de twee voorgaande sp.a-onderwijsministers en herhaalde nog enkele zaken.

Vragensteller Gennez hield ten slotte voet bij stuk: de werkdruk was nog nooit zo hoog geweest (cf. de werkbaarheidsmonitor ), de minister bleef in gebreke, maar de vragensteller reikte haar de hand.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de hoge uitstroom van jonge leerkrachten uit het onderwijsberoep van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2009-05-2018%20%E2%80%93%20Hoge%20uitstroom%20van%20jonge%20leraren%20uit%20beroep) (Wilfried Van Rompaey).