Plenaire vergadering 08-01-2020 – Mogelijke vermindering van aantal lesuren in so

09 januari 2020

De actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht ging terug op onder andere een artikel (voor abonnees) in de krant De Standaard. Hij wilde naar eigen zeggen een bezorgdheid over dit thema in het onderwijsveld wegnemen, maar je kon in zijn verhaal nog wel wat meer lezen. Van wie kwam die “kwakkel” (woorden van de vragensteller)?

Het gesprek dat daarop volgde, bracht een beperkte herhaling (maar wel met interveniënten van alle fracties) van een stukje van het begrotingsverhaal (incl. “zeg niet ‘besparingen’, maar wel ‘efficiëntieoefeningen’ “), dat in de Onderwijscommissie zijn verloop gekend had, zo tussen 14 en 28 november 2019.

In het gesprek maakte minister Weyts gewag van een powerpointpresentatie in de Commissie voor Onderwijs, waarbij hij een slide getoond zou hebben met daarop een 8-tal suggesties van maatregelen die opgelijst waren in het kader van die besparings/efficiëntiepistes. Daarbij ook dat idee van een lesuur minder in het secundair onderwijs. Hij vond dat idee zo futiel dat hij het toen niet mondeling toegelicht had.

Zoals iedereen kan ook ik me vergissen, maar ik vind het vreemd dat ik daarvan, voor zover het de Commissie voor Onderwijs betrof, geen spoor heb teruggevonden. Als ik me vergis, moet ik dit rechtzetten, maar in de powerpointpresentatie over de begroting stond het bedoelde punt niet. Bij de lange antwoordsessie van de minister bij de vragen van de onderwijscommissarissen heeft hij zo’n instrument niet gebruikt. Alleen een budgettaire tabel op papier met algemene cijfers om een vergelijking te maken (terecht overigens) met voorgaande legislaturen. Misschien is mij iets ontgaan, maar zou het heel misschien ook kunnen zijn dat de minister zijn begrotingstoelichting bij de sociale partners verwart met de werkzaamheden daarover in de Onderwijscommissie?

Voor alle duidelijkheid, de minister en ook vragensteller De Gucht waren tegen zo’n vermindering van het aantal lesuren. En wellicht nog veel belangrijker: de minister zou hierover verder in dialoog gaan met de sociale partners en tegen maart willen landen.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de mogelijke vermindering van het aantal lesuren in het secundair onderwijs van Jean-Jacques De Gucht” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2008-01-2020%20%E2%80%93%20Mogelijke%20vermindering%20van%20aantal%20lesuren%20in%20so) (Wilfried Van Rompaey).