Plenaire vergadering 08-01-2020 – Imamopleiding KU Leuven

09 januari 2020

Dit is een verhaal met een lange voorgeschiedenis, maar pas nu is men erin geslaagd om dat oude voornemen ook effectief op de rails te zetten. Recent kwam de zaak in de media: er ging een imamopleiding komen in eigen land, waaraan ook de KU Leuven een bepaalde bijdrage zou leveren. Dat laatste ging alleen over het niet-theologische deel van de opleiding en het betrof een aanbod van opleidingsonderdelen dat daar nu al bestond. Vragensteller Kristof Slagmulder vroeg zich af of minister Weyts dit een zinvol initiatief vond en hoe hij het zou faciliteren.

Terecht zette de minister de juiste toedracht van de zaak en de geldende bevoegdheidskwestie uiteen. Terwijl vragensteller Slagmulder vooral oog had voor negatieve aspecten van het onderwerp en finaal eigenlijk alleen eropuit was om het islamadagium van zijn partijprogramma voor het voetlicht te brengen (minder islam, geen subsidies, geen islamonderricht in ons onderwijs), kon de minister slechts herhalen wat de effectieve stand van zaken was, waarbij hij ook wel de bezorgdheid deelde over mogelijke radicaliseringstoestanden. Dat moest dus wel allemaal goed opgevolgd worden.

Dus alle tussenkomsten van alle interveniërende fracties, uitgezonderd die van de vragensteller, waren positief, mét daarbij de vermelde nood aan opvolging bij de fractie van onderwijsminister Weyts.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de imamopleiding aan de KU Leuven en de polemiek errond van Kristof Slagmulder” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2008-01-2020%20%E2%80%93%20Imamopleiding%20KU%20Leuven) (Wilfried Van Rompaey).