Plenaire vergadering 07-03-2018 – Inschrijvingsdecreet

07 maart 2018

Op voorstel van de Groenfractie werd op 7 maart 2018 in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat over het inschrijvingsrecht/decreet georganiseerd.

Het debat nam iets meer dan 1,5 uur in beslag. Over een erg belangrijk thema, zeer zeker. Een thema ook waarvan het politieke water de voorbije maanden toch troebel te noemen was.  Ik ga hier niet meer alle vorige sessies over dat thema herhalen (N.B. niet langer geleden dan 28 februari 2018 en 1 maart 2018 ging het erover in de plenaire vergadering resp. de Commissie voor Onderwijs), maar het is duidelijk dat het thema al een substantiële geschiedenis kent. Vooraf dacht ik bij mezelf: wat kon van nog maar eens een nieuwe sessie de meerwaarde zijn? Ging na die lange aanloop minister Crevits nu misschien toch the bridge  kunnen zijn/leggen over dat troubled water?

Consciëntieus heb ik het debat gevolgd via de video-uitzending en om 15.38 u aan het eind vroeg ik me af of ik nu iets nieuws gehoord had ten aanzien van wat al op de twee bovenvermelde data gezegd was. Op een paar informatieve details na is het antwoord op die vraag negatief. Oké, we weten wat meer over de steen des aanstoots in Gent: het aanmeldingssysteem blijkt in het secundair onderwijs daar toch iets minder goed te werken dan we tijdens de commissievergadering van 1 maart dachten. De al bekende politieke spanningen in dezen werden nog eens in de verf gezet, o.a. via de recente, drukke Twitteractiviteit over het thema. Heel wat miljoenen euro voor capaciteitsuitbreiding passeerden de revue, waarmee op bepaalde plaatsen nog niet genoeg gedaan was. De toon was af en toe weer bits enz. enz.

Maar finaal kwam het inhoudelijk allemaal op hetzelfde neer als wat ik over de actuele vraag in kwestie van 28 februari in de vorige nieuwsbrief schreef. Alleen…misschien was het nu eindelijk het moment na al het politieke gepalaver en de omstandige passage van het thema in de media om vooruit te kunnen: de politici zouden in de komende weken het decreet kunnen aanpassen en daarnaast hoorde ik in het debat enkele keren (ik parafraseer) “het heeft geen zin om in dit dossier te blijven zwartepieten, het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid (Vlaamse overheid, lokale overheden, inrichtende machten) en die moet nu gezamenlijk opgenomen worden.” Over diverse principes bleek opnieuw een consensus te bestaan, maar daarmee heb je nog geen concrete, duidelijke decretale tekst waarmee men zich akkoord verklaart… Afwachten toch maar. Is de politieke wil voor een oplossing er nu wel, en zo ja, waarom heeft die dan tot het voorlaatste jaar van de legislatuur moeten wachten?

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2007-03-2018%20%E2%80%93%20Inschrijvingsdecreet) (Wilfried Van Rompaey).