Plenaire vergadering 06-02-2019 – Uitwisseling van leerkrachten tussen de gemeenschappen in Brussel

07 februari 2019

Vlaams Parlementslid Willy Segers breidde een vervolg aan eerdere schriftelijke vragen. Wat daar zo actueel aan was, ontging mij wel een beetje, maar dat terzijde. Er was een maatregel om de bedoelde uitwisseling van leraren te faciliteren tussen de gemeenschappen (cf. het goede idee om native speakers te rekruteren voor taalvakken), maar die bleek niet erg populair. Finaal herhaalde hij eigenlijk zijn eerdere vragen: wat ging minister Crevits aan dat probleem doen?

Heel logisch antwoordde de minister dan ook wat ze al eerder daarover gezegd had. Bijkomende hindernis was ook de grote nood aan Nederlandstalige leraren voor het gegeerde Nederlandstalig onderwijs zelf in Brussel. Maar de minister was wel bereid om aan de kwestie te blijven werken. Minister en vragensteller gingen ook in op de cruciale zaak van informatieverstrekking over de tewerkstellingsmogelijkheden in kwestie. De specifieke website daarover lag momenteel blijkbaar plat, maar ook daarvoor plande de minister actie.

Brusselaars Elke Van den Brandt en Joris Poschet intervenieerden: de eerste wees op het huidige probleem van taalleraren  die Nederlands  c.q. Frans niet als moedertaal hadden en vond dat alle obstakels in dezen opgelost moesten worden; de tweede prees meertaligheid in Brussel, kantte zich tegen zgn. immersieonderwijs in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en wilde ook native speakers. Vilvoordenaar Jo De Ro trok de zaak verder open naar het hele gebied langs de taalgrens. Hij had zeker een punt daarmee.

De minister loste en passant nog enkele misverstanden bij leraren op, waarover ook De Ro ook al sprak. Iedereen was het erover eens dat het hier om interessante mogelijkheden ging, maar leraren moesten het uiteraard zelf willen doen.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de uitwisseling van leerkrachten tussen de gemeenschappen in Brussel van Willy Segers” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2006-02-2019%20%E2%80%93%20Uitwisseling%20van%20leerkrachten%20tussen%20de%20gemeenschappen%20in%20Brussel) (Wilfried Van Rompaey).