Plenaire vergadering 03-04-2019 – Studiekostenmonitor eerste graad

03 april 2019

Ten slotte nog een ook bekend thema voor onderwijscommissaris Caroline Gennez. In de krant waren nu concrete cijfers verschenen van de studiekosten in de eerste graad van het secundair onderwijs. Een concrete invulling dus van de zgn. studiekostenmonitor. Vragensteller Gennez promootte nogmaals de maximumfactuur en vroeg welk initiatief minister Crevits daarvoor ging nemen.

Die was erover verbaasd dat Gennez in de krant gezegd had dat het rapport van de onderzoekers allang op de tafel van de minister lag. Die lichtte toe dat de onderzoekers nog maar heel recent bij haar op bezoek gekomen waren en dat er nog bijkomende vragen waren, met name rond vervoerskosten (wat was daar de oorzaak van de stijging?). Als dat uitgeklaard zou zijn, zou het rapport vrijgegeven worden. Zonder vervoerskosten waren de studiekosten over een periode van 10 jaar eigenlijk stabiel gebleven. In plaats van een maximumfactuur wilde de minister zich nu prioritair richten op de duurdere studierichtingen en ze verwees  naar verhogingen van bepaalde studietoelagen. Te bekijken viel hoe men tot een differentiatie in de studietoelagen zou kunnen komen, die dan ook automatisch uitbetaald moesten kunnen worden.

Vragensteller Gennez bleef op de spijker van de maximumfactuur kloppen, die overigens ook niet in het basisonderwijs ervoor zorgt dat alle facturen betaald worden, zo wist de minister. Interveniënt Jo De Ro stelde dat zijn doel hetzelfde was als dat van Gennez, maar voor het middel daartoe sloot hij zich aan bij de minister. Interveniënt Elisabeth Meuleman wees op grote kostenverschillen tussen scholen. Interveniënt Ingeborg De Meulemeester wachtte de finale cijfers af en vond transparantie in dezen terecht belangrijk, maar stelde dan een bijkomende vraag over de differentiatie van studietoelagen naargelang van studierichtingen, die de minister net voordien al beantwoord had. Interveniënt Jos De Meyer ten slotte  vond kostenbeheersing belangrijk, voor een maximumfactuur moest men eerst de reële kosten kennen, maar er moest ook in dezen rekening gehouden worden met de verschillende subsidiëring in de diverse onderwijsnetten.

In haar slotwoord herhaalde vragensteller Gennez haar pleidooi voor een maximumfactuur, inclusief voldoende werkingsmiddelen voor de scholen. Maar ze wees er ten slotte ook fijntjes op dat deze Vlaamse regering de tarieven bij De Lijn verhoogd had.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de studiekostenmonitor voor de eerste graad van het secundair onderwijs van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2003-04-2019%20%E2%80%93%20Studiekostenmonitor%20eerste%20graad) (Wilfried Van Rompaey).