Plenaire vergadering 01-07-2020 – Prijsverhoging bij Smartschool

01 juli 2020

Deze actuele vragen brachten wél nog een pittig nieuw ‘detail’ in het intussen al lange coronaverhaal. Smartschool, dat een quasimonopoliepositie (vooral voor het secundair onderwijs) in de markt innam, zou een serieuze prijsstijging aan de scholen aanrekenen. Minister Weyts had in de media al laten noteren dat hij met het bedrijf in gesprek zou gaan. Hoe ging de minister reageren en wat waren de resultaten van dat gesprek? Zo wilden Jo Brouns, Karolien Grosemans en Roosmarijn Beckers weten.

Minister Weyts was ook verrast door de aankondiging van de prijsverhoging en had Smartschool uitgenodigd voor een gesprek, dat blijkbaar nog niet plaatsgevonden had. Hij schetste de voorgeschiedenis ter zake (cf. +200.000 euro voor Smartschool aan het begin van de zgn. preteachingfase) in het coronaverhaal en de belangrijke plaats daarin van Smartschool. Hij kende hun argumenten wel, begreep ze deels ook, maar vond de zaak toch problematisch.

De daaropvolgende bespreking zoomde dan in op de precieze aanwendingsmogelijkheden voor die 200.000 euro die Smartschool gekregen had en op zijn quasimonopoliepositie, incl. het probleem van de eigen data van een school waardoor een school blijkbaar niet zo makkelijk kon overstappen naar een concurrent. Sommigen geloofden zelfs niet dat de prijsstijging nu toeval was, gelet op de 35 miljoen euro extra voor de scholen. Minister Weyts nuanceerde een en ander toch wat: over de modaliteiten en de aanwending van de 200.000 euro was het subsidiebesluit duidelijk (en hij citeerde eruit); er was wel degelijk concurrentie in de markt; en een prijsstijging nu vond hij toch niet zo’n goed voorbeeld van strategisch denken. Hij zou met hen praten met het oog op enige inschikkelijkheid van hun kant.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de verhoogde prijzen van Smartschool van Jo Brouns, over de prijsverhoging van Smartschool van Karolien Grosemans en over de verhoging van de gebruikskosten van Smartschool van Roosmarijn Beckers” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2001-07-2020%20%E2%80%93%20Prijsverhoging%20bij%20Smartschool) (Wilfried Van Rompaey).