Plenaire vergadering 01-07-2020 – Afstandsonderwijs structureel verankeren en extra ICT-middelen

01 juli 2020

Na de actuele vraag over afstandsonderwijs en evaluatie van Jan Laeremans een week voordien, maar vooral na de vragen om uitleg van Elisabeth Meuleman en van Steve Vandenberghe in de onderwijscommissievergadering van 25 juni (allemaal coronagerelateerd), kregen we in deze plenaire vergadering nogmaals actuele coronavragen. Meer bepaald over een element uit het heropstartplan van de minister (d.d. 24 juni), waarover hij al wat meer gecommuniceerd had ook met het oog op de postcoronatijd. Bij code “groen” dus in de termen van het heropstartplan. Hoeft het nog gezegd te worden dat met heel dat vragenverhaal ook heel wat herhaling en overlapping gemoeid was…?

Er werd nu ook wel het financiële element van 26 juni toegevoegd, met name de extra 35 miljoen (nwvr: minister Weyts had overigens, zonder toen al een bedrag te kunnen vermelden, ook al enkele weken geleden, ergens tijdens de vele coronadebatten, gezegd dat hij met zo’n vraag naar de Vlaamse regering zou trekken, en hij had op 26 juni zijn woord gehouden, prima dus) voor ICT-investeringen. Dat was overigens gelijk ook wel publiek beschikbare informatie, die dus ook Vlaams Parlementsleden konden lezen en waardoor alleszins een deel van de vragen en bespreking in de plenaire vergadering overbodig waren. De vraag naar de wetenschappelijke evaluatie, de voor- en nadelen van afstandsleren, de moeilijke kwestie van allerlei groepen kwetsbare gezinnen en kinderen, het heropstartplan zelf (met de online woensdagvoormiddag voor remediëring en verdieping), de enquêtes van de Vlaamse Scholierenkoepel (met diezelfde ochtend nog een tweede hoorzitting)… we hadden het allemaal al gehoord.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de uitspraken van de minister inzake het structureel verankeren van het afstandsonderwijs van Roosmarijn Beckers, over extra ICT-investeringen in het onderwijs van Karolien Grosemans, over de verankering van het online afstandsonderwijs van Jo Brouns en over het voorstel om afstandsonderwijs structureel te verankeren van Jean-Jacques De Gucht” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2001-07-2020%20%E2%80%93%20Afstandsonderwijs%20structureel%20verankeren%20en%20extra%20ICT-middelen) (Wilfried Van Rompaey).