Persbericht Resultaten van de spoedtelling - Vrij Katholiek Onderwijs - schooljaar 2011-2012

16 september 2011