Persbericht: Marc Van den Brande, secretaris-generaal VVKBaO (2005-11-10)

10 november 2005