Pedagogisch project en engagementsverklaring tussen internaat en ouders

02 oktober 2019

Het pedagogisch project van het internaat is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscholen. Die engagementsverklaring komt in de plaats van de vroegere Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs. Het is belangrijk om die engagementsverklaring kort te duiden in het internaatsreglement. In bijgaande mededeling vind je een tekstsuggestie.