Panelgesprek “Dialoog als antwoord op radicalisering” – Festival van de gelijkheid, Vooruit, Gent

15 december 2017

Hoe vaak moslims ook de terreur van IS veroordelen, het lijkt weinig te veranderen aan het monolithische beeld dat velen hebben over de moslimgemeenschap. Heel wat politici en opiniemakers surfen zachtjes mee op die golf van wij-zij-polemiek of - nog erger - ze woekeren de haat aan, net op het moment dat beleidsmakers moedig moeten zijn en nuance horen te scheppen. Het antwoord op radicalisering is nochtans niet méér radicalisering, maar dialoog. 

Lieven Boeve neemt deel aan dit panelgesprek dat plaats vindt in de Theaterzaal Vooruit, Sint Pietersnieuwstraat 23 in Gent.

http://www.festivalgelijkheid.be/programma/dialoog-als-antwoord-op-radicalisering