Overeenkomst alternerende opleiding tijdens de paasvakantie

24 maart 2020

Voor een beperkt aantal alternerende opleidingen in cruciale sectoren en essentiële diensten wordt de OAO niet opgeschort. In de huidige context is er vraag van leerlingen en bedrijven om ook tijdens de paasvakantie aan de slag te blijven. De regelgeving voorziet de mogelijkheid om af te wijken van de schoolvakantieregeling in geval van een leeropportuniteit. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden kan er daar soepel mee omgegaan worden, maar het gaat steeds om een afspraak tussen leerling, school en bedrijf. Daarbij moet de draagkracht van de leerling steeds voorop gezet worden.

Heel wat leerlingen werken nu immers voltijds en het wegvallen van de vakantie kan het zwaar maken voor hen. Er moet dus terdege afgestemd worden tussen alle partijen. Werken tijdens de vakantie kan niet verplicht worden. De leerling mag het aantal dagen dat er gewerkt wordt in een schoolvakantie, compenseren binnen hetzelfde schooljaar op dagen waarop hij normaal gezien naar de werkplek zou gaan. Studentenarbeid is in de paasvakantie niet mogelijk bij dezelfde werkgever.